Phường Cô Giang sơ kết 6 tháng đầu năm

3
rx online

Ngày 9/7/2009, phường Cô Giang sơ kết 6 tháng đầu năm với sự tham dự của đồng chí Lê Thị Hồng Phượng – Trưởng ban Dân vận quận ủy – các ban đảng quận và đảng viên toàn đảng bộ.


6 tháng qua, các mặt hoạt động của địa phương luôn tập trung hướng về địa bàn dân cư, tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về nhận thức, ý chí và hành động. Hoạt động chính quyền có sự chuyển biến rõ nét, quản lý – điều hành ngân sách đảm bảo đúng luật, ổn định, quản lý tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến 19/6/2009 thu thuế công thương nghiệp 3,192 tỷ/7 tỷ đạt 45,60%, thu thuế đất 131.931.900 đồng/220.000.000 đồng đạt 59,975, tổng thu ngân sách 2,307 tỷ/3,583 tỷ đạt 64,31%. Thực hiện tốt chế độ chăm lo các diện chính sách, đồng bào nghèo, chi trợ vốn xóa đói giảm nghèo cho 103 hộ với số tiền 367.700.000 đồng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tăng cường công tác vãng gia, nắm bắt địa bàn, làm tốt công tác an sinh xã hội… Đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, mọi người đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự 5 vụ, khám phá 5 bắt 15 tên, mua bán trái phép chất ma túy: 10 vụ bắt 19 tên, ngoài ra còn bắt 3 đối tương bán, 10 đối tượng nghiện thu 32 tép heroin, lập hồ sơ giao trên xử lý…


Với các hoạt động hướng về địa bàn dân cư, chăm lo đời sống dân nghèo đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của quần chúng, góp phần nâng cao uy tín của Đảng – Nhà nước, từ đó mọi người hăng hái tham đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và cùng tham gia thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị – kinh tế – văn hóa xã hội – an ninh trật tự tại địa phương.