Phường Cầu Ông Lãnh tổ chức Tuyên dương gia đình văn hóa

26
rx online

Ngày 11/7/2009, phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm phong trào “Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tuyên dương gia đình văn hóa năm 2008 với sự tham dự của Đảng ủy – UBND -các ban ngành đoàn thể phường và nhân dân 5 khu phố.


Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của trên, hoạt động của Ban chỉ đạo phường đạt được nhiều kết quả khả quan, các Ban vận động thường xuyên được củng cố. Phường đăng ký xây dựng tuyến đường Nguyễn Thái Học văn minh sạch đẹp, tuyến đường Phan Văn Trường – Trịnh Văn Cấn không rác. Thường xuyên triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị đến tận tổ dân phố, khu phố và được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tự giác tham gia làm vệ sinh tại nơi sinh sống, kinh doanh, đã thu gom khoảng 10 tấn rác các loại. Công tác chăm lo đồng bào nghèo luôn được quan tâm, đã sửa chữa chống dột, chống sập, nhà tình thương 5 căn với số tiền 38.410.000 đồng, vận động quỹ “Vì người nghèo” được 78.180.000 đồng/50.000.000 đồng đạt 152%, xét cho 8 hộ vay xóa đói giảm nghèo với 37.000.000 đồng… Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự – an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì hoạt động của 145nbsp; nhóm hộ, 45/50 tổ dân phố trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của quần chúng trong việc phòng ngừa, tham gia phát hiện tố giác, truy bắt tội phạm: cung cấp 25 tin, có 13 tin giá trị giúp khám phá 8 vụ bắt 17 đối tượng, quần chúng trực tiếp bắt 4 vụ gồm 4 đối tượng giao phường xử lý…Dịp này, phường cũng tuyên dương khen thưởng 33 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2008.