Phường Cầu Ông Lãnh: 2 tập thể, 2 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp quận

2
rx online
Ngày 18/5/2018, Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 107 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2018); biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy phường; Bùi Minh Tiến, Chủ tịch UBND phường; cùng các đồng chí Bí thư chi bộ, Ban điều hành 3 khu phố.

Buổi họp mặt ôn lại kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 107 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thực hiện di huấn thiêng liêng của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã nỗ lực không ngừng, ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển quận, phường từng bước đi lên, đồng lòng, chung sức giữ vững ổn định chính trị – xã hội; phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống nhân dân; hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền được nâng lên, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy. 

Với chủ đề thực hiện năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các tập thể, cá nhân đã thực sự nêu cao tinh thần, trách nhiệm đối với Đảng và Bác Hồ. Đảng bộ phường có 2 tập thể, 2 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương cấp quận; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.
Dịp này, UBND phường tặng giấy khen cho 6 tập thể, 16 cá nhân điển hình thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Đảng ủy phường tặng giấy khen cho 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.