Phường Cầu Kho khai giảng 02 lớp Tin học Văn phòng cho CB-CNVC

2
rx online

Nhằm thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng vào phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi từng CB-CC phải nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ Tin học và Ngoại ngữ để đáp ứng kịp thời với yêu cầu công việc ngày càng cao. Được sự quan tâm hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban Giám Hiệu trường Đại học Kỹ nghệ đã giúp Đảng ủy Phường Cầu Kho – Quận 1 tổ chức mở 02 lớp Tin học vào hai buổi chiều và tối các ngày thứ 2 – 4 – 6 – 7 hàng tuần tại Trường (địa chỉ số 354 Bến Chương Dương). Lớp học nhận được sự tích cực hăng hái ghi danh của 42 CB-CNV, chiến sĩ công an, dân quân tập trung, trật tự viên, giáo viên trường Mầm non Hoa Lan và trường Tiểu học Chương Dương … Chương trình học gồm có 3 phần căn bản: Window, Winword, Excel. Sau mỗi học phần có tổ chức thi kiểm tra kết thúc học phần; nếu cả 3 học phần đều đạt yêu cầu học viên sẽ được tham gia thi cấp Chứng chỉ A trình độ Tin học.

nbsp;nbsp; Qua lớp học này, hy vọng trình độ Tin học của đội ngũ CB-CNVC Phường từng bước được nâng lên hầu có thể ứng dụng tốt hơn công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày nhằm nâng cao hiệu quả công việc và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.