Phường Bến Thành tổng kết công tác năm 2010

3
rx online

Ngày 24/12/2010, phường Bến Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền và đoàn thể năm 2010, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2010, phường Bến Thành đổi mới nhiều hoạt động, tích cực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để hoàn thành các nhiệm vụ chínhh trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị”. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi có hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, thể hiện đuợc sức mạnh tổng hợp của các lực lượng quần chúng, phát huy được vai trò giám sát của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Phường chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, khó khăn. Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, có 99,1% hộ đạt Gia đình Văn hóa, 6/6 khu phố giữ vững danh hiệu khu phố Văn hóa. Tích cực đóng góp các nguồn quỹ vận động: quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, quỹ Chữ thập đỏ, quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai…

Năm 2011, Đảng bộ – chính quyền phường tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đảng bộ phường, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung cho công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng và chính quyền với một số chỉ tiêu cụ thể đề ra.