Phòng Tư pháp quận tổ chức tổng kết ngành

3
rx online

Ngày 30/12/2008, Phòng Tư pháp quận tổ chức tổng kết ngành, trợ giúp pháp lý năm 2008 với sự tham dự của đồng chí Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND quận, cùng các cán bộ tư pháp, cộng tác viên pháp lý 10 phường.


Hiện nay quận có 985 tổ hòa giải với 1.731 hòa giải viên, 11 tổ trợ giúp pháp lý với 38 cộng tác viên, quản lý134 tổ chức, cá nhân hành nghề Luật sư, Tư vấn pháp luật gồm 74 Văn phòng – 25 Chi nhánh – 33 Công ty Luật và 2 luật sư hành nghề cá nhân. Năm 2008, tham gia 259 vụ hòa giải – hòa giải thành 176 vụ đạt 67,95%, trợ giúp pháp lý miễn phí 603 trường hợp liên quan đến thừa kế, nhà đất, xây dựng, hôn nhân gia đình… Cấp 58.247 bản sao các loại và giải quyết 723 trường hợp về thay đổi, cải chính hộ tịch, riêng cấp phường đã cấp 18.191 bản sao các loại và giải quyết được 7.287 hồ sơ hộ tịch. Tham mưu cho quận ban hành 20.671 quyết định xử lý vi phạm hành chính về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nhà đất, trật tự đô thị… Tổ chức 18 buổi tuyên truyền: Luật BHXH, Luật Lao động, Luật Thể dục thể thao, Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống mại dâm, thuế thu nhập cá nhân… cùng các Nghị định với gần 2.000 người tham dự, in và phát hành 650 tài liệu hỏi đáp và 33.000 tờ bướm tuyên truyền, phối hợp các ngành các đơn vị tổ chức 4 cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Luật cư trú, Luật phòng chống tham nhũng, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tham gia Hội thi Công dân và Pháp luật năm 2008 do Sở Tư pháp TP tổ chức với chủ đề “Cán bộ Tư pháp phường, xã, thị trấn với năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, đạt giải 3.