Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phường Bến Thành

4
rx online

Ngày 30/3/2011, phường Bến Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2010 và phát động phong trào năm 2011.

Năm qua, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng, phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở, Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an trong công tác phòng chống tội phạm. Phong trào lôi cuốn nhiều người dân nhận thức được ý nghĩa nên đã dũng cảm trực tiếp tham gia truy bắt đối tượng, qua đó đã tác động tích cực tới việc xây dựng, củng cố phong trào tại cơ sở. Các đơn vị đã cung cấp 182 tin, quần chúng tham gia 6 vụ bắt 8 tên, Ban bảo vệ khu phố, lực lương dân phòng cung cấp 74 tin, tham gia 69 vụ việc, trực tiếp bắt quả tang 3 vụ 3 tên thu hồi nhiều tài sản có giá trị. Quản lý, giáo dục 165 đối tượng, giúp vốn làm ăn cho 5 đối tượng, vận động cai nghiện 8 đối tượng… Đặc biệt, các mô hình Tổ dân phố tự quản, Nhóm nhân dân tự quản, Dân phòng tự quản, xe ôm tự quản đã phát huy được vai trò trong công tác phòng chống tội phạm.

Dịp này, phường đã khen thưởng nhiều đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và vận động xây dựng Quỹ khen thưởng phòng chống tội phạm, bước đầu có 4 doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp ủng hộ số tiền 1,3 tỷ đồng.