Phòng chống HIV/AIDS của Trung tâm Y tế Quận 1

3
rx online

Triển khai đợt 1 “quot;Tháng chiến dịch phòng chống HIV/AIDS”quot; (15.5.2004 – 15.6.2004),nbsp;Trung tâm Y tế Quận 1 đã tổ chức tuyên truyềnnbsp; tại 05 Phườngnbsp;cho 400 người nghe,nbsp;phát 1.000 tờ bướm tuyên truyên phòng chống HIV/AIDS. Trung tâmnbsp;đã tư vấn gián tiếp quanbsp;điện thoại cho 10 trường hợp và tham vấn trực tiếp là 04 trường hợp.nbsp;Tính đến nay, tổng số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS trongnbsp;toàn Quận là 1.206 người, tăng 05 người so với tháng trước. Số có địa chỉ – mã số theo dõi là 804 trường hợp, số quản lý được tại địa phương là 49 trường hợp. Trong tháng có 03 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS đã chết.


nbsp;