Phối hợp công tác tại địa bàn giáp ranh

4
rx online

Ngày 11/1/2008, Ban chỉ huy thống nhất liên quận 1 – 3 tổ chức sơ kết công tác phối hợp giải quyết tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp ranh quận 1 – quận 3 năm 2007 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND quận 1 – 3, đại diện công an – quận đội – các Ban ngành đoàn thể và 5 phường giáp ranh 2 quận.


Năm qua, lực lượng 2 quận phối hợp giải quyết tốt tình hình an ninh chính trị quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên tuyến địa bàn giáp ranh, đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị: phối hợp khám phá 42 vụ, bắt xử lý 42 tên, tài sản thu hồi trị giá 94.395.000 đồng, xây dựng mới 10 cơ sơ sở bí mật phục vụ công tác nắm tình hình, giám sát đối tượng, địa bàn, tụ điểm phức tạp. Thường xuyên tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ đối tượng và địa bàn, kiên quyết không để tội phạm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy hoạt động, không để con nghiện mới phát sinh. Công an các phường giáp ranh chủ động bàn bạc đề ra nhiều giải pháp cụ thể, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Dịp này, quận cũng khen thưởng 12 tập thể và 28 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong năm.