Phiên Họp Trù Bị Đại Hội Đảng Quận 1 Lần IX

1
rx online

Sáng ngày 10/10/2005, tại Nhà hát Bến Thành đã tổ chứcnbsp;phiên họpnbsp;trù bị Đại hội Đảng bộ quận 1 lần IX nhiệm kỳ 2005-2010 chuẩn bị cho Đại hội chính thức vào ngày 11/10 – 13/10/2005 với 198 đại biểu tham dự. Đ/c Trần Hoàng Việt – Trưởng ban tổ chức quận ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình Đại hội cơ sở và kết quả bầu Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận. Đại hội đã bầu : Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu, thông qua quy chế làm việc của Đại hội và quy định sinh hoạt của Đại biểu; thông qua chương trình làm việc của Đại hội chính thức.


Tạinbsp;phiên họp nbsp;trù bị đã thông qua các bản tổng hợp đóng góp ý kiến của 67/67 cơ sở Đảng cho dự thảo văn kiện nbsp;Đại hội Đảng bộ quận lần IX, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và Đại hội toàn quốc lần thứ X.