Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

3
rx online
Ngày 7/6/2017, Đoàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự TPHCM do Đại tá Nguyễn Văn Tiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự TPHCM dẫn đầu đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 28/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới của Đảng ủy Quân sự Quận 1.
Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Quân sự, Công an và Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 1 luôn đảm bảo tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, chính trị trên địa bàn; tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng mục đích diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 3 phường Đa Kao, Cô Giang và Phạm Ngũ Lão. Cử 19 đồng chí là đối tượng 2, 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Quân khu và Thành phố tổ chức đạt 120% chỉ tiêu; phối hợp tổ chức 32 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh với 45.452 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự quận thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò Hội đồng quân nhân; tổ chức sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần và ngày pháp luật đúng quy định; thông tin định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân, lực lượng dự bị động viên về tình hình quốc tế, trong nước và tình hình an ninh trật tự, âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đạt kế hoạch đề ra.
Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự Quận 1 tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
Phát biểu tại buổi giám sát, Đại tá Nguyễn Văn Tiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự TPHCM đề nghị Đảng ủy Quân sự Quận 1 tiếp tục phát huy vai trò tổ chức chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; duy trì tốt các chế độ quy định; thường xuyên đánh giá đúng kết quả thực hiện của từng cá nhân, kịp thời động viên, chấn chỉnh những hạn chế.