Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị

1
rx online

Ngày 21/6/2012, Ủy ban nhân dân Quận 1 sơ kết 2 năm xây dựng Ban chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện (2010 – 2012) với sự tham dự của đại tá Nguyễn Phú Hải – Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh thành phố, ông Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự Quận, ông Trần Vĩnh Tuyến – Chủ tịch UBND Quận cùng các ban ngành đoàn thể, chủ tịch, chỉ huy trưởng, trưởng công an 10 phường.

Xây dựng Ban CHQS Phường vững mạnh toàn diện góp phần xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng võ trang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện 5 tiêu chí: Vững mạnh về chính trị. Hoàn thành tốt chức năng, chức trách, nhiệm vụ của Ban CHQS phường và lực lượng Dân quân thường trực. Xây dựng Ban CHQS phường có nền nếp chính quy, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Bảo đảm công tác hậu cần và các chế độ, chính sách cho hoạt động của Ban CHQS và lực lượng dân quân thường trực. Quản lý tốt vũ khí trang bị, kỹ thuật cơ sở vật chất và bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Lực lượng dân quân thường trực Quận 1 luôn được bảo đảm về số lượng, chất lượng, nhận thức chính trị, trình độ kỹ chiến thuật được nâng cao, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội địa phương. Sơ kết 2 năm, UBND Quận khen thưởng 7 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong xây dựng Ban CHQS phường vững mạnh toàn diện. Trong giai đoạn 2012 – 2015, Quận 1 tiếp tục tập trung đầu tư kinh phí xây dựng, củng cố trụ sở làm việc của Ban CHQS phường, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chú trọng đầu vào của lực lượng dân quân thường trực, quan tâm công tác phát triển Đảng, Đoàn. Tăng cường giáo dục thái độ tiếp dân cho cán bộ, chiến sĩ. Kịp thời biểu dương khen thưởng và xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên tham gia xây dựng lực lượng dân quân. Kết hợp với công an và các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn. Tổ chức tốt hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu trong xây dựng Ban CHQS phường vững mạnh toàn diện.