Phát huy hiệu quả trang mạng xã hội đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

5
rx online
Ngày 26/6/2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy Bùi Thị Thúy Hiền.
6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu lãnh đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại, trong đó nổi bật là kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng; thông tin thời sự tình hình trong nước, quốc tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội thành phố đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân… tạo khí thế thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của quận.
Việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng kịp thời, đúng tiến độ; tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 94%; một số đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở đảng đã chủ động, trực tiếp triển khai nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động. 100% các cơ sở đảng triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; 30 tập thể, 47 cá nhân được biểu dương cấp quận, 3 tập thể, 5 cá nhân được biểu dương cấp thành phố thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng và đưa vào hoạt động trang cộng đồng “Cột cờ Thủ ngữ” đã đăng tải trên 300 bài viết định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương gương người tốt, việc tốt, thông tin tình hình hoạt động của Đảng bộ quận… với 91.718 lượt tương tác, 1.310 lượt chia sẻ bài viết, 5.922 lượt bình luận, qua đó tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng, kịp thời đến đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân.
Phương hướng 6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Quận ủy tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: cung cấp thông tin thời sự nhanh chóng, kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền; tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi; hoàn thiện Đề án Bồi dưỡng kỹ năng sống đến cộng đồng; khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW tại các trường học; tổ chức bồi dưỡng chính trị hè; nắm bắt, kịp thời phản ánh tình hình dư luận xã hội trên địa bàn…
Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu nêu một số giải pháp, đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyên giáo trong thời gian tới: cần phát huy vai trò cộng tác viên dư luận xã hội kết hợp với lực lượng chính trị nòng cốt, cán bộ, đảng viên các phòng, ban chuyên môn của quận, phường nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường đấu tranh phản bác trên trang cộng đồng Cột cờ Thủ ngữ và các trang mạng xã hội khác, đồng thời đăng tải nhiều thông tin chính thống trên các trang web của Quận ủy, UBND quận, phường, các cơ quan, đơn vị; dự báo và cung cấp thông tin tuyên truyền sớm cho cơ sở; mở rộng tập huấn kỹ năng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên mạng xã hội cho các đối tượng hội viên các đoàn thể tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng…