Phát động thi đua cao điểm “Đoàn kết – sáng tạo – quyết thắng”

5
rx online
Ngày 20/9/2018, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết – sáng tạo – quyết thắng” lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang TPHCM giai đoạn 2013 – 2018.

Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 phát động đợt thi đua cao điểm gồm 3 mục tiêu: Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn an tâm tư tưởng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, về thành quả cách mạng trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, giữ vững hòa bình…
Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị trong cụm thi đua lực lượng vũ trang Quận 1 thực hiện ký kết giao ước thi đua cao điểm “Đoàn kết – sáng tạo – quyết thắng”.