Phát động phong trào toàn dân phát hiện giao nộp vũ khí

3
rx online

Ngày 28/4/2012, phường Tân Định tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân phát hiện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy – UBND Quận, Công an Quận, các ban ngành Quận, Đảng ủy – UBND, các ban ngành phường và nhân dân 9 khu phố nhằm tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ đến tận người dân, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp các ngành chức năng, các ban ngành đoàn thể vận động các tổ chức cá nhân trong phường phát hiện giao nộp vũ khí, hung khí.

Phường Tân Định đề nghị các tổ chức, cá nhân đã phát hiện và đang còn lưu giữ các loại vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chưa có phép sử dụng, vũ khí thô sơ không thuộc đối tượng được trang bị, sử dụng theo quy định của pháp luật mà có từ bất cứ nguồn nào hãy đến giao nộp tại trụ sở Công an phường – 62 Bà Lê Chân (từ nay đến 25/5/2012, sau đó duy trì thường xuyên trên địa bàn phường).