Phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

7
rx online

Ngày 18/4/2011 tại khách sạn Viễn Đông số 275A Phạm Ngũ Lão, Tổng Công ty Bến Thành tổ chức hội nghị phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với sự tham dự của lãnh đạo Công an thành phố, Công an Quận 1, Ban giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc.
Tổng Công ty Bến Thành gồm Công ty mẹ và 42 Công ty con – Công ty liên kết, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành trên cả nước. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty và hoạt động sôi nổi của các tổ chức đoàn thể nên công tác bảo vệ nội bộ cơ quan, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đảm bảo, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự nơi doanh nghiệp trú đóng.
Hội nghị đã triển khai nội dung phát động phong trào trong năm 2011: Tổ chức tuyên truyền vận động đảng viên, cán bộ công nhân viên nắm vững pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước… Xây dựng củng cố tổ chức công đoàn, thực hiện đúng luật lao động, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, gây mất an ninh trật tự.