Phấn đấu xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới

1
rx online
Ngày 5/4/2017, Ban chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao trình độ năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới cho 60 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quận, 10 phường; chính trị viên phó là Bí thư  Đoàn TNCS 10 phường. 

Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Quận 1 báo cáo các nội dung: Sự cần thiết phải nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân; một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân; yêu cầu nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới;…