Phấn Đấu Trở Thành Đảng Viên

1
rx online

Ngày 1/9/2006, Chi bộ Ban quản lý Chợ Bến Thành đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên Lê Thị Hồng Đào – tiểu thương sạp 559 thuộc khu 1 ngành hàng kim chỉ, kinh doanh mặt hàng phụ liệu may mặc. Đây là tiểu thương đầu tiên của chợ được kết nạp Đảng có sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân, sự giúp đỡ của tổ, hội và giáo dục, bồi dưỡng của Chi bộ Ban quản lý Chợ Bến Thành: Là người tiểu thương mới, Chị Đào luôn tâm niệm phương châm “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, luôn giữ chữ tín với khách hàng và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy của Ban quản lý đề ra. Tích cực trong các hoạt động công tác từ thiện – xã hội, luôn khiêm tốn học hỏi, không ngừng phấn đấu rèn luyện cộng với sự bồi dưỡng, giáo dục, thử thách nên Chị đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Hiện nay, Công tác bối dưỡng, giáo dục, phát hiện những nhân tố mới tích cực để phát triển Đảng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chi bộ Ban quản lý Chợ Bến Thành để từ đó tìm hiểu nguyện vọng của tiểu thương, cùng chính quyền đưa ra những quy định phù hợp tình hình thực tế giúp tiểu thương an tâm kinh doanh, ồn định cuộc sống, góp sức xây dựng chợ văn minh thương nghiệp.