Phấn đấu không còn hộ nghèo dưới chuẩn 6 triệu

1
rx online

Phấn đấu năm 2007, toàn quận đạt chỉ tiêu cơ bản không còn hộ nghèo chuẩn thu nhập 6 triệu/người/năm. Năm 2006 phường Đa Kao đã hoàn thành chỉ tiêu trước 4 năm so với tiến độ Thành phố đề ra vào năm 2010, 5 phường: Phạm Ngũ Lão, Bến Thành, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho, Bến Nghé phấn đấu đến 30/4/2007 đạt được chỉ tiêu, 4 phường còn lại tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu này đến cuối năm 2007.

Bằng nhiều biện pháp giúp đỡ hộ nghèo: dạy nghề, hướng nghiệp, lao động hợp tác nước ngoài, sửa chữa chống dột, xây Nhà tình thương…, hoạt động của Tổ tự quản và ý chí vươn lên của các hộ nghèo đã đưa công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu là 635/500 hộ (đạt 127%), toàn quận còn 578 hộ nghèo thu nhập trên 4 triệu (tỷ lệ 1,27%). Năm 2006 có 39 lao động diện nghèo tìm được việc làm, nhiều dự án tại các phường nhằm thu hút lao động nghèo trong đó dự án may thuê xuất khẩu phường Nguyễn Cư Trinh với số vốn lớn nhất là 200 triệu đồng.