Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018

2
rx online
Ngày 2/11/2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) Quận 1 tổ chức triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Đồng chí Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND Quận 1 chủ trì.
Theo báo cáo, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 được Hội đồng NVQS 10 phường thực hiện đúng tiến độ thời gian, bảo đảm nội dung quy trình của Luật NVQS và dân chủ. Toàn quận có 8.984 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đạt 5,21℅. Trong đó, công dân từ 18 đến 25 tuổi là 8.320 thanh niên, công dân tuổi 26 – 27 tuổi là 664 thanh niên; 9 nguồn đảng viên nhập ngũ. Tổng số công dân đủ điều kiện khám sức khỏe tuyến quận là 472 thanh niên. 

Trong năm 2018, Quận 1 phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân NVQS và nghĩa vụ công an có chất lượng về trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 35% trở lên; sức khỏe loại 1 – 2 đạt 70 % trở lên, đảng viên chính thức đạt 2% trở lên.
Phát biểu cuộc họp, Chủ tịch UBND Quận 1 Trần Thế Thuận đề nghị Hội đồng NVQS 10 phường phối hợp với các đơn vị tiếp tục xác minh nguồn thanh niên tạm trú nơi khác; vận động thanh niên tham gia nghĩa vụ công an; rà soát, đề xuất cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan đơn vị của quận thực hiện NVQS; xác minh  đạo đức chính trị của thanh niên trúng tuyển NVQS và nghĩa vụ công an; chăm lo chính sách hậu phương quân đội với gia đình và thanh niên trúng tuyển NVQS và nghĩa vụ công an năm 2018 và năm 2017 có hoàn cảnh khó khăn;…