Nội dung và tiến độ chuyển giao tổ chức đảng, đoàn thể khối Trường THCS về trực thuộc Đảng bộ Phường

1
rx online

Căn cứ tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trong Thông báo 1012- TB/TU ngày 15/06/2000 và Thông báo 242-TB/TU ngày 21/11/2001 về tổ chức đảng, đoàn thể trong trường học thuộc Quận – Huyện. Từ tháng 07/2000 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 đã chỉ đạo từng bước sắp xếp chuyển giao tổ chức đảng, đoàn thể khối mầm non – mẫu giáo và khối tiểu học về Đảng bộ phường quản lý, sinh hoạt và đã đi vào nề nếp.

Để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 chỉ đạo tiếp tục chuyển 9 tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể ở khối trường trung học cơ sở (Văn Lang, Trần Văn Ơn, Huỳnh Khương Ninh, Võ Trường Toản, Nguyễn Du, Đức Trí, Chu Văn An, Minh Đức, Đồng Khởi) về trực thuộc Đảng bộ các phường: Tân Định, Đa Kao, Bến Nghé, Bến Thành, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Ông Lãnh.

nbsp;

* Tiến độ thực hiện

1. Từ ngày 01/06/2004 đến 15/06/2004: Phổ biến thông báo của Ban Thường vụ Quận ủy đến các tổ chức có liên quan.

2. Từ ngày 16/06/2004 đến 18/06/2004: Rà soát lại công tác chuẩn bị.

3. Từ ngày 21/06/2004 đến 25/06/2004: Thực hiện công tác bàn giao

4. Từ ngày 28/06/2004 đến 30/06/2004: Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho Ban Thường vụ Quận ủy

nbsp;