Những thông tin về hoạt động của Đảng bộ Phường Đa Kao – Quận 1. Kỷ niệm 114 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2004)

5
rx onlineI.- Về tổ chức của Đảng bộ Phường


Đảng bộ Phường hiện đang quản lý 22 Chi bộ trực thuộc gồm: 16 Chi bộ đường phố, 01 Chi bộ Công an, 01 Chi bộ Quân sự, 01 Chi bộ Hành chính, 02 Chi bộ Mầm non và 01 Chi bộ trường Tiểu học. Với 727 đảng viên, trong đó nữ là 282 đảng viên, cán bộ hưu trí là 651 đảng viên (miễn công tác và sinh hoạt Đảng là 98 đảng viên) và đang công tác là 76 đảng viên. Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng là 277 đ/c, trong đó 60 tuổi Đảng là 01 đ/c, 50 tuổi Đảng là 167 đ/c và 40 tuổi Đảng là 109 đ/c. Tiếp nhận giới thiệu đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị là 823 đảng viên.


Năm 2003 thực hiện phân tích chất lượng Chi bộ và đảng viên, kết quả:


1. Đủ tư cách 520 đảng viên, tỷ lệ 90,52%, trong đó:


– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (A1) là 83 đảng viên, tỷ lệ 15,9%


– Hoàn thành tốt nhiệm vụ (A2) là 430 đảng viên, tỷ lệ 83,31%


– Hoàn thành nhiệm vụ (B1) là 84 đảng viên, tỷ lệ 16,09%


– Còn hạn chế một số mặt (B2) là 06 đảng viên tỷ lệ 1,15%


2. Vi phạm tư cách là 02 đảng viên tỷ lệ 0,38%


3. Đảng ủy công nhận 22 / 22 Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh


4. Đảng bộ Phường được Quận ủy công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và biểu dương.


II.- Đổi thẻ đảng viên đợt 19/5/2004 của Đảng bộ Phường


1. Thực hiện Quyết định số 85-QĐ/TW ngày 06-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ban hành mẫu thẻ đảng viên mới.


2. Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 17-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về việc đổi thẻ đảng viên.


3. Đổi đợt 19/5/2004 vào dịp kỷ niệm 114 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xét đổi thẻ đảng viên của Đảng bộ Phường là 351 đ/c, phân tích:


– Đảng viên đã được tặng Huy hiệu Đảng, đủ tư cách là 277 đ/c.


– Đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt Đảng do tuổi cao sức yếu là 19 đ/c.


– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (A1) ở các Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh là 55 đ/c.

Đảng bộ Phường sẽ tổ chức “quot;Lễ đổi thẻ đảng viên đợt 19/5/2004″quot; vào lúc 8g00 ngày 19/5/2004 tại 41 Nguyễn Đình Chiểu (Câu lạc bộ Hưu trí Thành phố) và sau buổi lễ sẽ chiếu bộ phim “quot;Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”quot;. Đồng thời, cũng trong dịp này, ngày 17/5/2004 có 04 đảng viên được trao Huy hiệu 40 – 50 tuổi Đảng.