Những Hoạt Động Chào Mừng 31 Năm Ngày Giải Phòng Miền Nam, Thống Nhất Nước Nhà (30/4/1975-30/4/2006) Và Chào Mừng Đại Hội Đảng CSVN Lần Thứ X Tại Phường Cô Giang

4
rx online

Để thiết thực chào mừng kỷ niệmnbsp;31 năm ngày giải phòng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2006) và chào mừng Đại hội Đảng CSVN lần thứ X. Từ ngày 28/4/2006 đến 30/4/2006 phường Cô Giang đã tổ chức nhiều đợt hoạt động sôi nổi và mang nhiều ý nghĩa như: mời báo cáo viên quận báo cáo cho cán bộ công chức phường nghe thông tin thời sự trong và ngoài nước, kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng CSVN trên cơ sở kết hợp với công đoàn phường Cô Giang tổ chức Hội thi karaoke chấm điểm cho toàn thể cán bộ công chức phường tham dự, ngoài ra còn có sự tham gia giao lưu của công an phường, Đoàn 1 CSGT; Hoạt động tổ chức viếng bia truyền thống tại hẻm 83 Đề Thám, đến tham dự có các ban ngành đoàn thể phường, cấp ủy và Ban điều hành 05 khu phố. Đặc biệt, tối 30/4/2006 Đảng ủy, chính quyền, mặt trận phường đã lãnh đạo hỗ trợ khu phố 1 ra mắt ban chủ nhiệm xây dựng khu phố văn hóa nâng tổng số tại phường có 3/5 khu phố văn hóa và 2/5 khu phố đã có ban chủ nhiệm xây dựng khu phố văn hóa.

Qua những đợt hoạt động trên,đã tập hợp được sự đoàn kết nhất trí cao của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đáp ứng được những đòi hỏi nhất thiết trong công cuộc xây dựng CNXH.