Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

2
rx online
Ngày 19/4/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Chủ tọa gồm các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Hồ Thị Vinh, Trưởng BanTuyên giáo Quận ủy. Tham dự có các đồng chí bí thư các cơ sở đảng, chi bộ khu phố 10 phường.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở; công trình làm theo của các đơn vị tập trung chăm lo người nghèo, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; thái độ, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức đã có chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, trọng dân… Nhiều cơ sở đảng đã có những cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tham luận, thảo luận đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và giới thiệu, đề xuất các giải pháp, cách làm hay tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua như: phát động ghi sổ “Nhật ký làm việc tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua đó cổ vũ, nhân rộng những việc làm thiết thực, đấu tranh với những cái xấu, chưa đẹp trong cuộc sống hàng ngày; “tự soi”, tự sửa” trong lực lượng công an; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tổ chức các hội nghị đối thoại, lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp góp ý xây dựng chính quyền; hội thi viết bài, kể những mẩu chuyện về học tập và làm theo Bác; xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ công chức từng cơ quan đơn vị học tập và làm theo Bác; mô hình “Xây dựng phong cách cán bộ đoàn”; đảng viên đi trước mỗi tuần 15 phút vì khu phố không rác; vận động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Phát biểu kết luận, Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến yêu cầu các cấp ủy đảng căn cứ vào tình hình thực tiễn, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp; công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt cần đổi mới tác phong làm việc dân chủ thực sự, sát dân, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh tuyên truyền trong cả hệ thống chính trị và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát nhất là trong việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình để mọi người học tập, noi theo.