KHỐI VẬN PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH TỔ CHỨC “NGÀY HỘI VÌ CỘNG ĐỒNG”

17