Ngày hội “Gia đình yêu thương”

2

        Ngày 21/6/2015, phường Đa Kao tổ chức ngày hội “Gia đình yêu thương” chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với sự tham dự của Đảng ủy – Ủy ban nhân dân, các ban ngành phường và 200 gia đình ở 8 khu phố. 

        Trong ngày hội, các gia đình nghe nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng giữ lửa yêu thương và xử lý các tình huống xung đột trong gia dình”, giao lưu với 2 cặp gia đình hạnh phúc tiêu biểu, được tư vấn các kỹ năng cần thiết trong gia đình tại các gian hàng: quản lý tài chính, nuôi dạy con tốt, trao gửi yêu thương, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bệnh dịch mùa hè và sơ cấp cứu. Đây là dịp để các gia đình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từng bước góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Dịp này, phường tuyên dương 15 cặp gia đình hạnh phúc tiêu biểu và tôn vinh 10 gương hiến máu tiêu biểu.