Ngày hội đền ơn đáp nghĩa

1
rx online

Ngày 21/7/2006, Quận 1 đã tổ chức Ngày hội xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2006 nhằm tạo nguồn kinh phí chăm lo diện chính sách góp phần làm giảm bớt những khó khăn, đau thương cho những gia đình có công với nước, tỏ rõ tấm lòng của Người ăn quả nhớ người trồng cây. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, ngay trong buổi sáng phát động xây dựng quỹ, các đoàn thể quần chúng, tổ chức kinh tế xã hội, các cá nhân đã đóng góp được 136.945.000 đồng.Trong ngày hội quận đã tặng quà cho 20 gia đình chính sách tiêu biểu, trao tặng kỷ niệm chương cho 2 đơn vị có nhiều đóng góp là Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO và Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh BITEXCO, khen thưởng 48 tập thể, 21 cá nhân tham gia tốt công tác chăm lo diện chính sách và xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa.Được biết từ tháng 6/2005 – 6/2006, Đảng bộ và chính quyền quận đã ra sức chăm lo cho 45.856 lượt người diện chính sách với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng, gồm nhiều hoạt động như: chi trả trợ cấp thường xuyên, tặng quà, trợ cấp khó khăn, sửa chữa chống dột , xây nhà tình nghĩa… Ngoài ra 10 phường còn cũng thực hiện nhiều hoạt động với tổng số tiền 583 triệu đồng.