Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố 6 phường Cầu Kho

1

Kỷ
niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam
(18/11/1930-18/11/2015), ngày 25/10/2015 Nhân dân khu phố 6 phường Cầu Kho tưng
bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn
Kim Đức, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận quận ủy cùng các đồng chí đại diện
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể quận, lãnh đạo phường và
Nhân dân.

Nhân
dân khu phố 6 đoàn kết giữ gìn vệ sinh môi trường, tố giác tội phạm giữ gìn an
ninh trật tự, giúp nhau đảm bảo an sinh xã hội, nhiều điển hình trong phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng tình làng nghĩa xóm. Ngày hội nêu cao quyết
tâm của mọi tầng lớp Nhân dân tham gia giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa. Dịp
này, khu phố tuyên dương các điển hình Người tốt việc tốt và Gia đình văn hóa,
tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hội thi nấu ăn tạo sự gắn bó giữa
Chi bộ với đoàn thể, đồng bào dân tộc, Nhân dân các tổ dân phố.