Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

1

           Ngày
8/11/2015, Khu phố 3 phường Nguyễn Thái Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, các ban ngành quận, Đảng ủy – Ủy
ban nhân dân, các ban ngành phường và Nhân dân khu phố.

           Ngày
hội ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt
Nam. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã dày công xây dựng, vun
đắp cho sự lớn mạnh và phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam,
củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Người nêu “Trong cách mạng dân
tộc dân chủ Nhân dân cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận dân tộc
thống nhất Việt Nam vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt
Nam” và đây là lực lượng có những đóng góp lớn lao trong sự nghiệp giành độc
lập, tự do cho đất nước. Năm 2015, khu phố vận động sửa chữa, chống dột, chống
thấm 4 hộ nghèo khó khăn với số tiền 23.589.000 đồng, chăm lo 30 hộ cận
nghèo,70 hộ khó khăn với số tiền 33 triệu đồng. Có 633 hộ gia đình văn hóa, 615
hộ là gia đình văn hóa 3 năm liền, tình hình an ninh trật được đảm bảo, không
có vụ án hình sự xảy ra. Ngày hội đã phát động 10 tổ dân phố đăng ký công trình
thi đua năm 2016: Đảm bảo về an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng cháy chữa
cháy, tự chăm lo các hộ nghèo trong tổ, giữ gìn vệ sinh môi trường, các hộ buôn
bán có sọt đựng rác, giải quyết việc cho thanh niên hồi gia có hoàn cảnh khó
khăn… Dịp này, phường biểu dương khen thưởng 11 tập thể, 26 cá nhân có nhiều
đóng góp trong năm qua, ngoài phần quà của thành phố và phường chăm lo cho 9 hộ
nghèo, khu phố còn tặng quà cho 10 hộ nghèo trị giá 400.000 đồng/phần.