Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

3

Ngày 1/11/2015, Khu phố 3 phường Cầu Ông Lãnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015) với sự tham dự của đại diện Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể phường cùng nhân dân Khu phố 3.

Ngày hội ôn lại truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam cùng các hoạt động giao lưu, tham gia các trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực thú vị. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2015, cộng đồng dân cư Khu phố 3 đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, góp phần chia sẻ khó khăn, cải thiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đã giúp đỡ 03 hộ nghèo vay vốn 15 triệu đồng, chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ 39 em với số tiền 48 triệu đồng, sửa chữa chống dột 2 căn nhà gần 8 triệu đồng. An ninh trật tự khu phố đảm bảo, không xảy ra cháy nổ, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma tuý, mại dâm, cảnh quan, môi trường giữ gìn xanh sạch đẹp; 94,6% hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá; Ngày hội biểu dương 20 gương “Người tốt, việc tốt”, tặng quà 10 hộ nghèo thuộc khu phố 3, ký kết giao ước phong trào thi đua năm 2016.