Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

3

            Ngày 20/10/2015, khu phố 5 phường Nguyễn Thái
Bình tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với sự tham dự của lãnh đạo
Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân, các
ban ngành phường và Nhân dân khu phố.

           Ngày hội ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của
Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, đã phát huy
truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham
gia kháng chiến, giành lại độc lập cho Tổ quốc, tự do hạnh phúc cho Nhân dân.
Trong năm 2015, khu phố đã vận động Nhân dân đóng góp 34 triệu đồng gắn camera
an ninh tại hẻm 165 Nguyễn Thái Bình, 200 kg gạo chăm lo 15 hộ nghèo khó khăn,
phấn đấu năm 2016 giảm 2/6 hộ cận nghèo. Tình hình an ninh trật tự trong khu
phố đảm bảo tốt. Trong ngày hội, 5 tổ dân phố đăng ký công trình thi đua năm
2015: không buôn bán lấn chiếm lề đường, mỗi hộ buôn bán có sọt đựng rác, giữ
gìn vệ sinh môi trường… Dịp này, phường biểu dương khen thưởng 8 tập thể, 18 cá
nhân có nhiều đóng góp trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa ở khu dân cư” thời gian qua và trao tặng 6 phần quà cho các hộ nghèo
trị giá mỗi phần 200.000 đồng.