Nâng chất lượng giáo dục gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở trường học

4
rx online
Ngày 9/5/2018, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quận 1 do Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 1 Nguyễn Kim Đức làm trưởng đoàn có buổi giám sát Trường Mầm non 30-4, phường Bến Nghé, Quận 1 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) năm học 2017 – 2018.
Theo báo cáo, Trường Mầm non 30-4 hiện đang chăm sóc, giáo dục 435 học sinh. Trường thực hiện nghiêm túc các quy định về QCDC như: thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC trong trường; lấy ý kiến góp ý, ban hành, triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác Công đoàn với nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quyết định phân công nhiệm vụ năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ,… 

Bên cạnh đó, trường tổ chức học tập các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chuẩn giáo viên mầm non; xây dựng và thông báo rộng rãi đến nhân dân kế hoạch tuyển sinh; công khai về tài chính, chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tăng cường cơ sở vật chất.
Tại buổi giám sát, cấp ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Đoàn Thanh niên nhà trường giải trình với đoàn giám sát về hình thức thông tin, lấy ý kiến của giáo viên, người lao động trong các hoạt động của trường; quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; công tác phối hợp giữa Công đoàn với nhà trường;…
Đối với việc giải quyết sự việc clip “bạo hành trẻ em” vào đầu năm 2018, trường giải trình với đoàn giám sát về xác minh clip quay ở thời điểm lớp học năm 2017, trường đã cảnh cáo và chuyển giáo viên sai phạm chuẩn mực nhà giáo làm công tác khác, không trực tiếp giảng dạy. Đồng thời, trường cũng tổ chức nhiều buổi họp với các phụ huynh, và tự rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, xây dựng tập thể trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình, công minh trong giải quyết sự vụ. Từ khi có sự việc trên đến nay, ở trường không có trường hợp phụ huynh xin cho con nghỉ học.
Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 1 Nguyễn Kim Đức đề nghị cấp ủy, ban giám hiệu Trường Mầm non 30-4 quan tâm rà soát, xây dựng, triển khai hệ thống văn bản thực hiện QCDC; tổ chức chế độ sinh hoạt, giao ban, hội nghị có nền nếp, phát huy dân chủ, lưu ý các ý kiến phản ánh, góp ý trong biên bản; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, phối hợp giữa ban giám hiệu với các đoàn thể trong trường; công khai, minh bạch, tự rà soát, tự kiểm tra các hoạt động để ngăn chặn tiêu cực, mâu thuẫn phát sinh, giữ vững thành tích của nhà trường xây dựng nhiều năm qua, góp phần vào sự nghiệp trồng người;…