Nâng cấp quy mô tổ chức cơ sở Đảng Trung tâm Thẩm định giá miền Nam từ Chi bộ cơ sở lên Đảng bộ cơ sở

1
rx online

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngày 23/07/2004, Trung tâm Thẩm định giá miền Nam đã tiến hành lễ ra mắt Đảng bộ cơ sở Trung tâm Thẩm định giá miền Nam với 36 đảng viên (27 chính thức, 9 dự bị). Chi bộ cơ sở Trung tâm Thẩm định giá miền Nam được thành lập vào tháng 07/2002 gồm 6 Đảng viên (3 chính thức, 3 dự bị), đến nay Chi bộ Trung tâm Thẩm định giá miền Nam đã phát triển được 17 đảng viên mới.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Các hoạt động chính của Trung tâm: Thẩm định giá, Công nghệ thông tin và thị trường, Nghiên cứu và đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Cơ cấu tổ chức bộ máy: Trung tâm Thẩm định giá miền Nam có 09 phòng chức năng (Thẩm định giá Bất động sản, Thẩm định giá động sản, Doanh nghiệp, Kiểm soát chất lượng, Tổng hợp-Marketting, CNTT và Thị trường, Tổ chức hành chính, Kế toán tài vụ, Nghiên cứu đào tạo) và 20 chi nhánh tại các tỉnh thành (Kiên Giang, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, lâm Đồng, KomTum, Bình Định, Bình Thuận, Bến Tre, An Giang, Tây Ninh, GiaLai, Thừa Thiên Huế, Phú yên, Rà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Quảng Nam).


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


Sơ đồ tổ chức Trung tâm Thẩm định giá Miền Nam


nbsp;


nbsp;