Nâng cao nhận thức về nghiện ma túy và điều trị nghiện ma túy

3
rx online
Ngày 16-18/4/2017, Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TPHCM tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực Điểm tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị tại cộng đồng (TVCSHTĐTCĐ) cho 43 thành viên 5 Điểm TVCSHTĐTCĐ tại phường Phạm Ngũ Lão (Quận 1), phường 8 (Quận 4), phường 8 (Quận 8), phường Hiệp Bình Phước (Quận Thủ Đức) và phường 22 (Quận Bình Thạnh).

Lớp tập huấn cung cấp kiến thức cơ bản về nghiện ma túy và biện pháp điều trị, nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chất gây nghiện, cơ chế gây nghiện và sự cần thiết của tổ chức điều trị ma túy tại cộng đồng; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng về tiếp cận, tiếp nhận, sàng lọc, đánh giá, phân loại và hướng dẫn, hỗ trợ người nghiện ma túy lập kế hoạch điều trị phục hồi tại Điểm TVCSHTĐTCĐ. Học viên có nhiệm vụ tăng cường tiếp cận cộng đồng, người nghiện ma túy, tuyên truyền và thu hút, tổ chức người nghiện ma túy cai nghiện tại Điểm TVCSHTĐTCĐ. Hiện nay các dịch vụ điều trị đang được triển khai tại Điểm TVCSHTĐTCĐ như khám sàng lọc sức khỏe, tạo động lực điều trị, cắt cơn, giải độc, tư vấn điều trị,…