Nâng cao nhận thức công tác quốc phòng an ninh

2
rx online
Ngày 6/7/2017, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2017 cho 200 học viên đối tượng 4 là giáo viên, cán bộ của các trường THCS, tiểu học, mầm non, các cơ quan, tổ chức, bệnh viện trên địa bàn quận. 

Trong 2 ngày 6/7-7/7/2017, các học viên học 4 chuyên đề: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thông tin tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới.
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng nhằm triển khai những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh và công tác quân sự địa phương; xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân của quận vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.