Nâng cao kiến thức cho lực lượng chính trị nòng cốt

1
rx online
Ngày 21/9/2017, Ban chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nắm bắt thông tin và xử lý thông tin, vận động quần chúng khi có tình huống xảy ra liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho 151 cán bộ trong lực lượng chính trị nòng cốt của quận. 
Các học viên đã được nghe khái quát một số hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước; lợi dụng các vấn đề “dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo”… để kích động nhân dân hình thành các điểm nóng gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các giải pháp đấu tranh của ta trong thời gian tới; hướng dẫn kỹ năng xâm nhập; hướng lái đoàn tuần hành, biểu tình đang di chuyển và kỹ năng phát động “Xu hướng tự giải tán” của đoàn biểu tình, tụ tập trái pháp luật…