Nâng cao hiệu quả nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội

2

        Ngày 29/7/2015, Hội Phụ nữ Quận 1 tổ chức hội nghị giao lưu các tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm 2015. 
        Nguồn vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội do Hội Phụ nữ Quận 1 trực tiếp quản lý năm 2015 đã triển khai đến Hội Phụ nữ 8 phường nhận ủy thác với 27 Tổ tiết kiệm, đã có 763 hộ vay số tiền13,985 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn là 493 triệu/13,985 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đối chiếu thấy đa số các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, sử dụng vốn có hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình, tham gia tiết kiệm hàng tháng, tổ trưởng quản lý chặt chẽ… Tuy nhiên, tỷ lệ nợ lãi còn tồn cao ở các hộ vay cho con đi học. Một số tổ trưởng chưa sâu sát hộ vay vốn, chưa thực hiện đúng quy định về thu lãi, chưa triển khai rõ quyền lợi của người vay, còn lúng túng với nợ khó đòi… 

        Tại hội nghị, 12 ý kiến phát biểu thẳng thắn bày tỏ những mặt thuận lợi, khó khăn tồn tại. Mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay từ thực tế và đề xuất, kiến nghị sự hợp tác, hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ ngân hàng, chính quyền và các tổ chức hội… Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội, Thành hội đánh giá cao những đóng góp của các tổ trưởng, chia sẻ kinh nghiệm, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn ngân hàng chính sách xã hội những năm tới.