Nâng cao hiệu quả công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên

8
rx online

Ngày 23/9/2016, tại Quận ủy Quận 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua 1 quý 3 năm 2016 gồm: quận 1, quận 3, quận 5, quận 10, quận 11, quận Tân Bình. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Xuân Mai, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các quận trong cụm thi đua 1.

9 tháng đầu năm 2016, Ủy ban Kiểm tra các quận trong cụm thi đua 1 đã thực hiện đạt các chỉ tiêu thi đua về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tham mưu thực hiện Điều 30, Điều 32 – Điều lệ Đảng, kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị 51 tổ chức đảng, 18 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 19 đảng viên, 17 tổ chức đảng, xem xét quyết định và đề nghị xử lý kỷ luật 22 đảng viên.

Hội nghị thông qua báo cáo chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên của Ủy ban Kiểm tra”, tập trung một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác giám sát thời gian tới: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về công tác giám sát; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát toàn khóa và hàng năm; tăng cường mở rộng phạm vi và đối tượng giám sát, tập trung chỉ đạo giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội; coi trọng giám sát thường xuyên để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm từ khi còn manh nha…