Nâng cao giá trị văn hóa trong phát triển du lịch

1
rx online
Ngày 7/4/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ phát triển ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 cho 200 cán bộ chủ chốt của quận. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Quận ủy Quận 1.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết số 08-NQ/TW, CT 07-CT/TU về tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển du lịch đến năm 2020 cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút 17 – 20 triệu lượt khách quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa, đóng góp trên 10% GDP, tạo 4 triệu việc làm… Nghị quyết 08-NQ/TW cũng nêu rõ đổi mới nhận thức du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và nội dung văn hóa sâu sắc; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp trong tổ chức triển khai, quản lý hoạt động du lịch; xử lý dứt điểm các tệ nạn đeo bám, ép khách, cướp giật; bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn thân thiện. 
Hội nghị cũng triển khai dự thảo Kế hoạch của UBND Quận 1 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TU với các nội dung thực hiện, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó tập trung: vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường du lịch thành phố văn minh, thân thiện, an toàn; đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường quản lý nhà nước hoạt động du lịch, lữ hành, lưu trú; tạo điều kiện để người dân tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch; xử lý nghiêm tình trạng mua bán hàng rong chèo kéo, đeo bám du khách, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hàng giả, kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm…; cải tạo, chỉnh trang các công viên theo hướng tăng cường mảng xanh, đầu tư xã hội hóa các công trình nhà vệ sinh công cộng; tổ chức “Phố đi bộ Bùi Viện”, “Chợ phiên cuối tuần”, “Đường âm nhạc”…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Huỳnh Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị quận quán triệt sâu sắc Nghị quyết 08-NQ/TW và Chỉ thị 07-CT/TU, nâng cao giá trị văn hóa trong phát triển du lịch, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống đặc sắc; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong lĩnh vực du lịch; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xã hội lành mạnh, thân thiện; đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch… nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Quận 1 là điểm đến “An toàn – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”.