Nâng cao đời sống tinh thần, hiểu biết pháp luật

1
rx online
Ngày 30/3/2017, Ban chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức sinh hoạt Ngày chính trị – văn hóa tinh thần và ngày Pháp luật tháng 3 năm 2017 cho toàn thể lực lượng vũ trang quận nhằm phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và hiểu biết pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Quốc Trầm, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự Quận 1 thông tin tóm tắt tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong quý 1/2017: lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc tranh chấp biển đông, giới thiệu 10 công dân TPHCM tiêu biểu được Thành đoàn tuyên dương, thăng quân hàm cấp Thượng tướng cho 4 đồng chí sĩ quan cao cấp QĐND Việt Nam…; tìm hiểu di tích lịch sử quốc gia Dinh Thống Nhất; thông tin chuyên đề pháp luật về tội chống mệnh lệnh, không chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh, cản trở đồng đội thực hiện nhiệm vụ, làm mất tài liệu bí mật công tác…; định hướng tư tưởng nhiệm vụ quý II/2017 với nội dung cụ thể: tăng cường nắm chắc địa bàn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội cao điểm lễ 30/4 – 1/5, tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang quận.
N.T