Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa

6
rx online

Ngày 16/10/2007, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 1 tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2007 – 2010 với sự tham dự của lãnh đạo thành phố – quận, các nhà nghiên cứu, tư vấn, ban ngành đoàn thể quận – 10 phường, đại diện các khu phố, tổ dân phố.


Nhiều năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở quận 1 đã thu được những kết quả nhất định: năm 2006, toàn quận có 39.671/39.671 hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa – Tổng số hộ đạt Gia đình văn hóa là 37.657 hộ (đạt 94,4%). Phong trào đã đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống, nên ngày càng được đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân nên đã tổ chức công tác khảo sát ý kiến từ người dân về công tác xây dựng gia đình văn hóa ở cơ sở để có biện pháp khắc phục.


Các tham luận, ý kiến của các nhà nghiên cứu, tư vấn, các tổ chức, cá nhân đã cho thấy tầm quan trọng của gia đình trong xã hội, việc xây dựng gia đình văn hóa trong xã hội thời kinh tế thị trường. Đề ra một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động qua nhiều hình thức, cải thiện các buổi sinh hoạt khu phố – tổ dân phố phong phú, sinh động và bổ ích. Cùng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, chọn nêu gương tốt một số hộ tiêu biểu trong các lĩnh vực của cuộc sống để biểu dương… Công tác khen thưởng nên tổ chức trang trọng, có kèm theo hiện vật để động viên các gia đình cùng phấn đấu.