Nâng cao chất lượng phục vụ dân

4
rx online


Ngày 18/1/2008, quận 1 tổng kết chương trình cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phòng chống tham nhũng trong năm 2007 nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn tại UBND quận đến phường. Để giảm bớt thời gian đi lại của dân, giải quyết hồ sơ đúng hạn, giảm chi phí xã hội: các quy trình thủ tục hành chính được quận thực hiện niêm yết công khai, riêng phường Đa Kao thông tin đến tận hộ dân những điều cần biết. Tăng cường trang thiết bị, thực hiện khảo sát khách hàng, có hoạt động tiếp dân và xử lý thông tin qua đường dây nóng, liên thông công việc giữa các cơ quan của quận… Ủy ban Quận còn hoàn thành dự thảo quy chế hội họp và thí điểm đề án thi tuyển chức danh trưởng, phó phòng ban chuyên môn.


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ hành chính của người dân tại quận: đặt hệ thống hộp thư điện tử trên internet, xây dựng kiosk thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giúp dân tìm hiểu các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả khi cần, hoàn chỉnh trích lục hộ tịch qua mạng… Công tác cải cách hành chính thực hiện công khai minh bạch làm giải pháp phòng chống tham nhũng. Thanh tra trên các lĩnh vực giúp quận kịp thời chấn chỉnh trong quản lý. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong khoán biên chế và chi phí hành chính. Các đơn vị trực thuộc đã tiết kiệm được 757 triệu đồng chi phí mua sắm, trong đó Ban quản lý chợ Bến Thành và UBND phường Bến Nghé mỗi đơn vị tiết kiệm được trên 300 triệu đồng.