Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên

1
rx online
Ngày 30/3/2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề đội ngũ báo cáo viên quý I năm 2017. Tham dự có các đồng chí: Hồ Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Tổ trưởng tổ báo cáo viên quận cùng 30 báo cáo viên quận.

Trong năm 2016  và 3 tháng đầu năm 2017, đội ngũ báo cáo viên quận đã tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền với nội dung phù hợp từng đối tượng trên nhiều lĩnh vực, như tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tình hình biển đảo, những vấn đề kinh tế – xã hội phát sinh…  góp phần ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn quận. Ban Tuyên giáo chủ động xây dựng, biên soạn tài liệu hỗ trợ đội ngũ báo cáo viên, bí thư chi bộ tuyên truyền ra các tầng lớp nhân dân trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.

Tại hội nghị, báo cáo viên được nghe chuyên đề về kỹ năng thuyết phục, diễn thuyết trước công chúng do đồng chí Trần Quang Trung, Chủ tịch Công đoàn khối Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch trình bày, giúp nắm bắt một số kỹ năng cơ bản về sử dụng giọng nói, biểu cảm, ngôn ngữ hình thể khi diễn thuyết và cách rèn luyện, khắc phục, điều chỉnh các lỗi thường mắc phải trong quá trình diễn thuyết.
T.X