Nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở đảng

4
rx online


Ngày 31/7/2007, Quận ủy tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết 02 của Ban thường vụ Quận ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng. Được triển khai thực hiện từ tháng 2/2006 đến nay, hoạt động các cơ sở Đảng có nâng cao.nbsp; Tại các Chi bộ thuộc khối chính quyền cơ quan, nội chính, các cán bộ – đảng viên của đơn vị bám sát, giải quyết công việc cho nhân dân nhanh chóng và chính xác, góp phần giữ vững an ninh chính trị 10 phường nói riêng và quận nói chung.


Bên cạnh những chuyển biến tích cực, vẫn còn một số hạn chế: khối lượng công việc phải giải quyết ở phường nhiều nhưng chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ chưa được kịp thời nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế. Đ/c Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy phát biểu tại hội nghị sơ kết: “Thời gian tới cần phải rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chế điều lệ hoạt động Chi bộ. Đồng thời thực hiện theo quy chế sinh hoạt định kỳ, tập trung dân chủ để Chi bộ thật sự là một tổ ấm chia sẻ những khó khăn, tâm tư tình cảm và lắng nghe ý kiến của đảng viên, thực hiện tính dân chủ.