Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

10
rx online

Ngày 12/11/2018, Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Nguyễn Thị Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1.

Trong hơn nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, vận động nhân dân như: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu các đoàn thể chính trị – xã hội; điều phối lực lượng chính trị nòng cốt tham gia đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn; thực hiện tốt chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, gia đình chính sách, hộ cận nghèo, khó khăn…

Đảng bộ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới công tác tuyên truyền; tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đảng viên vững vàng trong phản bác các quan điểm sai trái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng ngày càng tăng, năm 2018 đạt trên 93%; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều hình thức như tọa đàm, hội thi, sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII… qua đó tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, nâng cao nhận thức trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, khắc phục bước đầu tình trạng cán bộ, đảng viên ngại đấu tranh, có ý thức hơn trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề của đơn vị, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước nâng lên. Đảng bộ kết nạp 15 đảng viên đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác vận động nhân dân được quan tâm theo hướng đổi mới, gần dân, bám sát thực tiễn, khắc phục tình trạng hành chính hóa, chú trọng chương trình phối hợp vận động, tập hợp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga đề nghị BCH Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra; nâng chất lượng công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận; rà soát thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ, chất lượng công tác của đảng viên nhằm xây dựng Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.