Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

3
rx online
Ngày 25/1/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Thị Tố Nga chủ trì hội nghị.
Năm 2017, Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; số lượng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng hơn năm trước. Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra trực tiếp 4 tổ chức cơ sở đảng, 5 đảng viên; giám sát 3 tổ chức cơ sở đảng, 1 chi bộ, 4 đảng viên. Cấp ủy cơ sở đảng kiểm tra 60 tổ chức đảng và 80 đảng viên; giám sát 58 tổ chức đảng, 52 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đa dạng trên nhiều lĩnh vực, gắn tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, tập trung các vấn đề trọng tâm như: thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; vai trò cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn… Qua kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, chấn chỉnh, khắc phục những mặt hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm. 

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã chủ động tham mưu khảo sát, kiểm tra, giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên thông qua báo chí, đơn thư phản ánh của đảng viên, nhân dân, qua đó rút kinh nghiệm để chấn chỉnh trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của cấp ủy; đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua các đợt giám sát, kiểm tra.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Thị Tố Nga yêu cầu cấp ủy cơ sở đảng kiện toàn nhân sự làm công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng từng cuộc kiểm tra, giám sát; rà soát và có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, không để phát sinh đơn thư khiếu kiện, tố cáo vượt cấp; 100% cơ sở đảng phải xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm và nghiêm túc thực hiện, đồng thời tái kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong các kỳ kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác phối hợp, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.
Dịp này, 1 đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; Quận ủy Quận 1 tặng giấy khen 6 tập thể thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.