Nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang địa phương

2
rx online
Ngày 24/8/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết tuyển chọn, gọi đảng viên nhập ngũ và quản lý, sử dụng đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) xuất ngũ về địa phương năm 2013 – 2017. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1 Huỳnh Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Quân sự Quận 1 thực hiện tốt công tác tham mưu cho Quận ủy trong nhiệm vụ tuyển chọn, gọi đảng viên nhập ngũ và tạo nguồn, phát triển đảng trong thanh niên. Trong 5 năm qua (2013 – 2017), Quận 1 có 38 đảng viên nhập ngũ trên tổng số 745 công dân nhập ngũ đạt 25,8%. Sau mỗi đợt giao quân, Quận ủy chỉ đạo chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức thăm hỏi, động viên đảng viên và thanh niên nhập ngũ; phối hợp chặt chẽ giữa địa phương – gia đình – đơn vị trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện quân nhân nói chung, đảng viên nói riêng. Có 11 hạ sĩ quan, chiến sĩ được các tổ chức cơ sở đảng thuộc các đơn vị quân đội kết nạp vào Đảng trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự.
Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với đảng viên hoàn thành NVQS trở về địa phương như: tổ chức tư vấn, giới thiệu học nghề, giới thiệu việc làm. Từ năm 2013 đến nay, Quận 1 đã tiếp nhận 37 đảng viên xuất ngũ, trong đó, có 7 đảng viên được bố trí, sắp xếp tham gia vào hệ thống chính trị và Ban chỉ huy Quân sự địa phương; 3 đồng chí được tham gia đào tạo sĩ quan dự bị; 1 đồng chí là chỉ huy đơn vị dân quân; 3 đồng chí đào tạo đại học ngoài quân đội; số còn lại đều có việc làm ổn định; 100% đảng viên xuất ngũ được biên chế vào các đơn vị dự bị động viên.

Qua đánh giá của các cấp ủy cơ sở, các đảng viên tham gia quân ngũ trở về địa phương đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng dự bị động viên quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Phát biểu tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1 Huỳnh Thanh Hải đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy tăng cường thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, gọi đảng viên nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với đảng viên hoàn thành NVQS trở về địa phương; sử dụng đảng viên xuất ngũ tham gia vào hệ thống chính trị;…