Mười Năm Thực Hiện QĐ100-QĐ/TW

4
rx online

Thực hiện theo Quyết định 100-QĐ/TW của Ban Bí thưnbsp; khóa VII về việc tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp Quận – Huyện, từ tháng 6/1995 Quận uỷ đã chuyển Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ quận thành Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận với tổ chức bộ máy gồm 6 đồng chí, luôn quan tâm đến việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, giảng viên cho Trung tâm. Từ đó đến nay, Trung tâm đã mở được 370 lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho 55.598 lượt học viên và thực hiện chương trình 10-CTr/QU của Quận uỷ về đào tạo bồi dưỡng cán bộnbsp; năm 2001 – 2005, Trung tâm đã phối hợp với Trường Cán bộ TP tổ chức được 13 lớp đào tạo tại chức cho 1.091 cán bộ đảng viên, trong đó có 9 lớp Trung cấp Chính trị, 2 lớp Trung cấp Quản lý nhà nước, 1 lớp Trung cấp Kế toán, 1 lớp Cử nhân Hành chính và cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ để phục vụ cho yêu cầu công tác đảng, đoàn thể, nhà nước của quận.


Trong 10 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụnbsp; của Đảng bộ giao trong công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ ,đảng viên toàn Quận..