Một số quy định mới về Chứng minh nhân dân

3
rx online

Ngày 19/11/2007 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Nghị định số 170/2007/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.


Theo đó Nghị định số 170/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số chi tiết được quy định tại Điều 2 và gạch đầu dòng thứ nhất điểm b khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân (CMND).


Cụ thể đối với mặt trước CMND theo quy định mới: Bên trái, từ trên xuống: hình Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 14 mm (CMND theo quy định cũ là 1,9 cm); ảnh của người được cấp Chứng minh nhân dân cỡ 20 x 30 mm (CMND theo quy định cũ là 3 x 4 cm); có giá trị đến (ngày, tháng, năm). Bên phải, từ trên xuống: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chữ “Chứng minh nhân dân” (màu đỏ); số; họ và tên khai sinh; họ và tên gọi khác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quê quán; nơi thường trú.


Đối với mặt sau CMND theo quy định mới: Trên cùng là mã vạch 2 chiều. Bên trái, có 2 ô: ô trên, vân tay ngón trỏ trái; ô dưới, vân tay ngón trỏ phải. Bên phải, từ trên xuống: đặc điểm nhân dạng; họ và tên cha; họ và tên mẹ; ngày, tháng, năm cấp Chứng minh nhân dân; chức danh người cấp; ký tên và đóng dấu.”


Trường hợp xin đổi, cấp lại CMND theo Nghị định số 170/2007/NĐ-CP quy định “Đơn trình bày nêu rõ lý do xin đổi, cấp lại chứng minh nhân dân. Trường hợp cấp lại thì đơn phải có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú.”


Nghị định số 170/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Giấy chứng minh nhân dân được cấp trước ngày thực hiện cấp, đổi chứng minh nhân dân theo mẫu quy định tại Nghị định này vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.