Mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

3
rx online
Ngày 29/8/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.
Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành nghị quyết, chương trình về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; thành lập 4 Tổ giám sát thường xuyên của Quận ủy tham dự sinh hoạt các đảng bộ, chi bộ qua đó nắm chắc tình hình hoạt động của cơ sở, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Quận 1 hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 28 chi bộ cơ sở, 28 đảng bộ cơ sở với 342 chi bộ trực thuộc. Các cơ sở đảng xây dựng chương trình cụ thể về nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, khắc phục tính hình thức, đơn điệu. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên, chi ủy chi bộ giữ được nguyên tắc tập trung dân chủ, các nội dung sinh hoạt được chuẩn bị trước, cụ thể, thiết thực, phù hợp nhiệm vụ của chi bộ, có thảo luận, phát huy năng lực, trách nhiệm của đảng viên.
Hầu hết các chi bộ đảm bảo nề nếp sinh hoạt 10 – 12 lần/năm, 100% chi bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Một số chi bộ tổ chức về nguồn, sinh hoạt chuyên đề tại các căn cứ cách mạng, có sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho đảng viên, đoàn viên, hội viên. Chi bộ khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Công an, Quân sự, trường học tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ đạt 95% – 100%.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Huỳnh Thanh Hải nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; đề nghị các cấp ủy cơ sở đảng rà soát những mặt hạn chế, tồn tại, quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW; tăng cường công tác tư tưởng, sâu sát đảng viên, phát huy dân chủ, đưa vào nội dung  sinh hoạt chi bộ thường xuyên Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu góp phần xây dựng Đảng bộ Quận 1 thật sự trong sạch, vững mạnh.